Samen met ons collectief Lemon Creatives ontwikkelde ik voor ‘plastic soup surfer’ Merijn Tinga de website voor zijn nieuwe initiatief Plastic Avengers. We hadden een maand de tijd, tot aan het moment dat eurocommissaris Frans Timmermans naar Leiden kwam om een website + campagne te lanceren.

De uitdaging was een complexe, meerlaagse narratief van plastic productie, consumptie, vervuiling en recycling te vertalen naar ‘hapklare brokken’, waaruit een duidelijke boodschap kon worden opgesteld. Die boodschap zou uiteindelijk ‘unite against plastic pollution’ worden.

Gelukkig begonnen we niet op nul. Sterker nog, de succesvolle Plastic Avengers bijeenkomst op 8 februari 2019 leverde een ambitieus manifest op, ondertekend door heel veel partijen, waaronder WWF en Greenpeace. In het document wordt een nieuwe kijk op plastic gepropageerd, een gezamenlijke visie die het narratief van plastic 180 graden moet doen draaien. Merijn Tinga legde Lemon Creatives in een tweetal bijeenkomsten uit waar de focus moest komen te liggen, nu dat manifest eenmaal gereed was.

Met het manifest als onderlegger was onze opdracht: maak een aansprekende, heldere onepager (website), waarop de 5 belangrijkste aspecten van het document duidelijk worden gepresenteerd aan de doelgroep: de industrie, bestuurders, politici en andere stakeholders. Die vijf aspecten vertaalden we naar vijf calls-to-action, waarvoor ik een heldere beeldtaal en 5 iconen heb ontwikkeld. Own-up. Reduce. Be Good. Keep it Simple. Keep track. Elk icoon bestaat uit een plastic fles – het meest herkenbare symbool voor plastic – en een hand die actie en kracht verbeeldt.

Mijn collega’s bouwden in record-tempo de website. En dat alles op basis van goede brainstorms, catchy copywriting en next-level storytelling. En Frans Timmermans? Die kwam, zag, en lanceerde.

Bekijk het resultaat op www.plasticavengers.org

  • Klant Merijn Tinga
  • Jaar 2019
  • Samenwerking met Lemon Creatives