Pleysier College – voortgezet speciaal onderwijs – heeft een koersplan ontwikkeld dat aansluit bij hun motto: iedere jongere zijn eigen toekomst.
Om dat te bereiken, ligt de focus op vier thema’s: zelfvertrouwen, eigenaarschap, zelfredzaamheid en een realistisch toekomstbeeld.

In de animatie worden deze thema’s toegelicht met vogels als metafoor. Vogels zijn kwetsbaar, maar ook veerkrachtig en heel divers – evenals de leerlingen in het speciaal onderwijs.
De bomen als metafoor voor de scholen: een veilige plek waarin de leerlingen kunnen werken aan hun vaardigheden, zodat ze straks klaar zijn voor een eigen toekomst.
Daarbij groeien de bomen zelf ook, hun wortels sterk verankerd in de grond, en hun bladeren aanpassend aan de steeds veranderende wereld.

  • Klant Pleysier College
  • Jaar 2019